Generelt Om Tryg Sundhedsforsikring

Generelt om Trygs sundhedsforsikring

ENHERVTrygs sundhedsforsikring sikrer hurtig adgang til undersøgelse og behandling.

Tilpas sundhedsforsikringen efter de behov, virksomheden og dine medarbejdere har og reducer omkostninger ved sygdom. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet – både på arbejde og i fritiden. Og så kan din egen og medarbejdernes familier også forsikres.

Sådan dækker sundhedsforsikringen

Sundhedsforsikringen består af en grunddækning og 3 tillægsdækninger.

Grunddækning

• Forundersøgelser
• Operationer
• Genoptræning
• Second opinion
• Smerteudredning
• Allergiudredning
• Akut krisehjælp hele døgnet

Tilvalgsdækninger

Fysiske behandlinger:

Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og zoneterapi. Sammenlagt 12 behandlinger pr. år. Fx ved:
• Skuldersmerter
• Rygsmerter
• Knæsmerter

Psykologhjælp:

Sammenlagt 12 behandlinger pr. år. Fx. ved:
• Stress
• Depression
• Personlig krise

Udvidet hjælp

• Transport og ledsagertransport
• Hjemmehjælp/service
• Rekreation
• Medicin efter indlæggelse
• Diætist ved svær overvægt

Plus ved Tryg Sundhedsforsikringen

• Hurtig hjælp ved sygdom så du kommer tilbage til normal livsførelse

• Vejledning ved stress sygdomme

• Dækning i Norden og Tyskland også kræft med mindre der er et offentligt pakkeforløb

• Skadesbehandlingen foregår i Trygs sundhedsteam med egne specialister

• Tilbydes seniorer og som fortsættelses forsikring

• Tryg opfylder Forsikring og Pensions brancheetiske retningslinjer for Sundhedsforsikringsområdet som blev vedtaget i 2012

Minus ved Tryg Sundhedsforsikringen

• Du skal først til egen læge for at få konstateret om der er behov for yderligere undersøgelser. 

• Herefter skriftlig anmeldelse som sendes til Tryg.

• Begrænset antal behandlinger under fysioterapi, kiropraktor, akupunktur og zoneterapi

• Du skal behandles indenfor Trygs netværk af behandlere eller behandlingssteder

• Du kan kun blive hjulpet såfremt behandlingen tilbydes i privat regi

• Rådgivning i mellem 8-16 og ingen synlig prisaftaler med behandlere og behandlingssteder

• Som privat kunde skal du tillige have øvrige private forsikring hos Tryg
* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser