Generelt Om Skandia Sundhedsforsikring

ENHERVGenerelt om Skandia sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen til Erhverv er en omfattende sundhedsforsikring til medarbejdere i virksomheder med 2 ansatte eller flere.

Hurtig adgang til behandling

PRIVATForsikringen giver hurtig adgang til Skandias net af privatbehandlingssteder ved en lang række af sygdomme og skader. Skandia har 10 dages garanti til forundersøgelse.
Det giver større jobsikkerhed, tryghed og økonomisk sikkerhed for både virksomhed, medarbejder og familie.

Skandia har fokus på dig

I enhver kontakt med læger, specialister, plejepersonale og servicemedarbejdere er der 100 % fokus på dine behov. Professionelle og menneskeligt engagerede sundhedsmedarbejdere giver den størst mulige tryghed igennem hele forløbet.

Hjælpen er blot en opringning væk - 7010 0117

Du skal kontakte Lifelinelinjen®, hvis du får brug for hjælp fra din sundhedsforsikring. Lifelinelinjen® er bemandet med uddannede sygeplejersker, som på hverdage i dagtimerne sidder klar ved telefonerne for at hjælpe og vejlede dig optimalt i en given skadesituation og et eventuelt efterfølgende behandlingsforløb.
Det er vanskeligt for sygeplejerskerne at stille den korrekte diagnose over telefonen. Vi anbefaler derfor, at du altid konsulterer din egen læge, før du ringer til os. Samtidig kan din egen læge, hvis du ønsker det, få din journal efter afsluttet undersøgelse / behandling.

Sundheds- og Trivselslinjen

Sundheds- og Trivselslinjen tilbyder professionel og anonym telefonisk rådgivning om problemer, der ikke kræver egentlig behandling. Det kan fx være hjælp til akutte kriser, samlivsproblemer, problemer i familien, stress eller dødsfald. Kan kontaktes alle hverdage på 3848 i tidsrummet 07.30-22-00

Fysioterapeutisk hotline

Hotlinen kan fx bruges i forbindelse med rådgivning om genoptræning og skader. Kan kontaktes på 3848 9152 i tidsrummet 07.30-17.00 mandag til torsdag og 07.30-16.00 fredag.

Undersøgelse, konsultation eller behandling hos speciallæge eller på privathospital

Undersøgelse, konsultation og behandling gennemføres hos speciallæge (f.eks. hudlæge, ortopædkirurg og psykiater) eller på privathospital i Skandias Netværk.

Behandling hos psykiater

Behandling eller konsultation hos specialist

Behandling hos klinisk diætist

Livstruende kræft- eller hjertesygdomme

Livstruende kræft- og hjertesygdomme kræver akut behandling, og derfor skal du først og fremmest anvende de akutte pakkeforløb i det offentlige sundhedsvæsen. Din sundhedsforsikring giver dig supplerende adgang til rådgivning og hjælp i den videre proces. Du har mulighed for at få hjælp, hvis der opstår unødig ventetid, eller hvis intentionerne med pakkeforløbet efter Skandias vurdering ikke opnås.

Second Opinion i særlige tilfælde

Du har i visse tilfælde mulighed for at få en ekstra medicinsk vurdering. Det gælder, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade - eller du står overfor at skulle beslutte dig for en risikabel behandling, som i sig selv kan være livstruende eller give andre varige mén end selve sygdommen.

Skandia afgør i den enkelte situation, om du har mulighed for at få en medicinsk vurdering hos en af vores specialister.

Operation og hospitalsbehandling via Skandias netværk

Operation og hospitalsbehandling gennemføres på privathospital eller klinik i Skandias netværk i Norden og Tyskland.

Det er sygeplejerskerne på Lifelinelinjen®, der med deres ekspertise vælger, hvor behandling eller operation skal foregå.

Medicin

Dækker medicin under behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation, dog maksimalt i 6 måneder efter den første dag, du er blevet behandlet.

Misbrug

Dækker ét behandlingsforløb og indtil 100.000 kr. i forsikringens levetid, uanset om det er alkohol, medicin eller narkotika. Der er ingen dækning, hvis det kan påvises, at der er et bestående eller tidligere afhængighedsforhold.

Hjemmehjælp

Efterbehandling og rekreationsophold

Dækker efterbehandling og genoptræning i op til 12 måneder i forbindelse med skade samt lægeordineret rekreationsophold i Danmark i op til 30 dage.

Transportomkostninger

Hjælpemidler

Erstatning for rimelige, nødvendige og midlertidige hjælpemidler i forbindelse med, at en sygdom kureres, eller en skade heler.

Social og medicinsk ledsager

Ved indlæggelse uden for Danmark betales udgifter til rejse, transport og logi for en ledsager med familiemæssig tilknytning. Desuden kan en medicinsk uddannet person følge med på rejsen for at sikre et optimalt behandlingsforløb.

Forsikringssummen er 3.000.000 kr. pr. skade pr. år.

Tilvalgsdækninger

Ønskes tilvalgsdækninger skal alle i ordningen omfattes af disse. Ved firmaaftaler kan grunddækningerne udvides på følgende vis:

Du får mulighed for at komme i behandling for cancer på et hospital i Skandias netværk - samt eventuelt i USA og Europa - uden at bruge de offentlige pakkeforløb først.

 

Plus ved Skandia Sundhedsforsikringen

• Tilbydes til både private og virksomheder

• Behandling hos klinisk diætist ved overvægt 

• Sygeplejersker som sagsbehandlere

• Hurtig ekspedition 

• Opdeles i arbejds- og fritidsrelateret som giver lavere beskatning for den enkelte

Minus ved Skandia Sundhedsforsikringen

• Du skal forbi egen læge for at få en vurdering af, om der er behov for yderligere undersøgelser

• Skandia vælger behandlere eller behandlingssteder, når du skal behandles 

• Ingen rådgivning når behandling foregår i offentlig regi 

• Ingen gennemsigtighed med prisaftaler med behandlere og behandlingssteder 

• Du skal kunne overbevise en sygeplejerske om dit behov
* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser