Generelt Om PFA Sundhedsforsikring

Generelt om PFA Sundhedsforsikring

Sygdom er altid ubehageligt for den, der bliver ramt, men ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. Med PFA Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger.

ENHERVBasisdækning og udvidet dækning

Forsikringens basisdækning omfatter

 • Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger
 • Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr)
 • Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)

Udvidet Helbredssikring dækker desuden:

 • Genoptræning (op til 6 måneder)
 • Rekreationsophold (op til 3 måneder)
 • PRIVATMedicin (op til 6 måneder)
 • Kiropraktor og fysioterapeut (op til 12 behandlinger samlet)
 • Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30)
 • Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
 • Psykolog (herunder akut krisehjælp)
 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til 3 måneder)
 • Transport


Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden.

Hvis du har tilmeldt dig en frivillig helbredssikring, skal du imidlertid være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket to år efter, du har tilmeldt dig.

Plus ved PFA Sundhedsforsikringen

- Der er råd og vejledning når behandlingen skal foregå i offentlig regi og PFA kan henvise til det offentlige, når ventetiden og varigheden for behandlingen skønnes at være på samme niveau som hos private behandlere og behandlingssteder

- Mulighed for hurtig behandling ved sygdom

- Du bliver sagsbehandlet af en sygeplejerske

- PFA tilbyder dækningen til seniorer ved alder 50 år og som fortsættelses forsikring

Minus ved PFA Sundhedsforsikringen

- Du skal forbi egen læge først for at få vurderet behovet for yderligere undersøgelser

- Du skal kontakte PFA for at blive henvist til en af PFA’s behandlingssteder eller behandlere.

- Begrænsninger i antal behandlinger under fysioterapi, kiropraktor, psykolog, psykiater, zoneterapeut, diætist og akupunktør

- Behandlingsstedet eller behandleren skal anvises af PFA

- Produktet er ikke opdelt i en arbejds- og fritidsrelateret del

- Der er ingen synlighed omkring prisaftaler med behandlere og behandlingssteder* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser