molholm-logoGenerelt Om Mølholm Sundhedsforsikring

Generelt om forsikringen:

PRIVAT

Sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring A/S

Sundhedsforsikringen Mølholm Sundhed Arbejdstid er et stærkt udgangspunkt, hvis du vil sikre dine medarbejdere hurtig behandling for arbejdsrelaterede sygdomme og skader.

Derudover tilbydes en række tilvalgsprodukter, som gør det muligt at skræddersy en aftale, der passer til din virksomhed og dine medarbejderes behov.

Mølholm Sundhed Arbejdstid dækker arbejdsrelaterede sygdomme og skader og består af tre behandlingsmoduler:

ENHERV

Bedre Helbred Eksklusiv

Dækker forebyggende behandling af arbejdsrelaterede sygdomme eller skader og dækker massage kiropraktik, fysio-, zone-, ergo- og fodterapi samt behandling af psykolog og psykiater jf. de gældende betingelser. (Skattefritaget jf. Statsskatteloven § 4)

Afhængigt af behandlingsformen kan der behandles i op til 6 måneder. Det er dog et krav, at der er tale om et arbejdsrelateret problem, og at der foreligger en lægehenvisning. Akupunktur, ergoterapi, massage og zoneterapi skal ordineres af egen læge eller speciallæge.

Alkohol- og Misbrugsbehandling

Dækker behandling af alkohol- og medicinmisbrug jf. de gældende forsikringsbetingelser. (Skattefritaget jf. Ligningsloven § 30, revideret dec. 2011)

Sundhedsforsikring Arbejdstid

Dækker arbejdsskader, herunder udredning, evt. operation og genoptræning ved arbejdsskader jf. de gældende forsikringsbetingelser. (Skattefritaget jf. Statsskatteloven § 4)

Er du som privatperson på grund af jobskifte eller andet ikke længere dækket via din arbejdsplads, kan du videreføre sundhedsforsikringen til fordelagtige priser med de private ordninger Børnedækning, Mølholm Junior, Mølholm Senior eller Mølholm Behandlingsforsikring - privat.

I trygge hænder

Mølholm Forsikring er en specialiseret udbyder af sundhedsforsikringer med behandlingsgaranti. Vi lytter til vores kunder og er opmærksomme på, at mennesker er forskellige og har forskellige behov. For kun ved at sætte mennesker over systemer og procedurer kan vi nå vores ultimative mål: At vores kunder føler sig "I trygge hænder" uanset deres situation.

Derudover er vores sundhedsfaglige niveau selvfølgelig altid i top, og med en behandlingstid for skadeanmeldelser på kun 1 - 2 hverdage og en behandlingsgaranti på 10 hverdage er servicen også enestående.

I trygge hænder - både nu, i morgen og om 10 år

En effektiv og sikker behandling handler ikke kun om her og nu - det handler også om de langsigtede konsekvenser og de tanker, man som patient gør sig. Derfor tænker Mølholm Forsikring altid både her og nu og mange år frem, når vi udvikler produkter og behandler patienter.

Vision

At hjælpe virksomheder og personer til at føle sig i trygge hænder - både under sygdom, ved skade og i hverdagen.

Plus ved Mølholm Sundhedsforsikringen

- Behandlingsgaranti, dvs. at der går maksimalt 10 hverdage fra godkendelse til at undersøgelse eller behandlingen er påbegyndt

- Du skal ikke afgive helbredsoplysninger ved indtrædelse i forsikringen

- Du kan fortsætte forsikringen som senior

- Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog uden begrænsninger

- Zoneterapeut, ergoterapeut, akupunktør og massør

- Produktet er opdelt i en arbejds- og fritidsrelateret del

Minus ved  Mølholm Sundhedsforsikringen

- Du skal forbi egen læge for at få vurderet, om du har behov for yderligere undersøgelser

- Du skal bruge Mølholm Forsikrings behandlingssteder eller behandlere, dog ikke under fysioterapi, kiropraktor og psykolog

- Lægehenvisning til akupunktur, ergoterapi, massage og zoneterapi

- Ingen gennemsigtighed i prisaftaler med behandlingsstederne og tværfaglig diskussioner ved brug af fysioterapi og kiropraktor
* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser