Generelt Om Dansk Sundhedssikring

ENHERVSundhedsforsikring

Hos Dansk Sundhedssikring kan du få de behandlinger, der er brug for ud fra et lægefagligt synspunkt vurderet af deres læge. Når det gælder behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, kan du som udgangspunkt selv vælge den behandler, du plejer at gå hos eller kender. Ellers hjælper de gerne med at finde en gennem vores netværk.

PRIVATLæge-/sundhedsfaglig rådgivning

Telefonisk lægekonsultation, vores sundhedsteam sidder klar ved telefonerne og hjælper dig med at komme rigtigt og hurtigt igennem det samlede forløb til ALLE behandlingskrævende helbredsproblemer – også dem som forsikringen ikke dækker. Der er adgang til døgnet rundt at komme til at tale med en sygeplejerske om sundhedsfaglige spørgsmål.
Dansk Sundhedssikring ved, hvor der findes hvilke ekspertiser til de forskellige behandlinger/operationer og hjælper med navigation og tovholderfunktion, så du kommer rigtigt og hurtigt igennem forløbet.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog

I forbindelse med lægefaglig begrundet behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog vurderer vi løbende effekten af behandlingen. Vi vil normalt bede behandleren om en status efter 5 behandlinger, så der er sikkerhed for, at behandlingen er gavnlig og medvirker til at afhjælpe dit helbredsproblem.
Dansk Sundhedssikring dække fysioterapi behandling efter takster aftalt med den offentlige sygesikring. Det kræver normalt en henvisning fra egen læge. Nogle virksomhedsordninger har dækket fysioterapi behandling, uden at der kræves henvisning.
Vi dækker for kiropraktorbehandling efter takster aftalt med den offentlige sygesikring. Her er det ikke nødvendigt at få en henvisning fra egen læge.
Dansk Sundhedssikring dækker psykologbehandling, når vores læger vurderer, at dette er den korrekte lægefaglige behandling.

Hurtig undersøgelse

Ved behov for forundersøgelse hos speciallæge, enten på et hospital eller hos privatpraktiserende læge, vil dette ske indenfor maksimalt 10 arbejdsdage. Forundersøgelsen omfatter også evt. billeddiagnostiske undersøgelser. Resultatet af forundersøgelsen danner grundlag for den efterfølgende behandlingsplan og indsats.

Hurtig hospitalsbehandling

Hvis forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose, vil behandlingen blive iværksat indenfor 10 hverdage. Det forudsætter at diagnosen er klar og Dansk Sundhedssikring og behandlingsstedet har modtaget henvisning, diagnoseresultat og journaloplysninger.
For en række sygdomme indenfor cancer og hjerte/kar vil behandlingen ske via de offentlige akutpakkeforløb.

Medicinsk efterbehandling og kontrol i op til 6 måneder efter operation

Efter hospitalsbehandling/operation er nødvendige efterkontroller og dækning af lægeordineret medicin omfattet i tilknytning til behandlingen i op til 6 måneder efter behandling/operation.

Genoptræning, hjemmesygepleje og hjemmehjælp

Det offentlige skal sikre genoptræning straks efter en operation, ligesom der også ydes hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, når lægen skønner det nødvendigt. Dansk Sundhedssikring sikrer at hjælpen iværksættes i enten offentligt eller privat regi indenfor 10 arbejdsdage efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet.

Akut krisehjælp

Akut krisehjælp ved krisepsykologer dækker ved:
• Dødsfald hos nærtstående person
• Hvis man bliver udsat for røveri eller overfald
• Hvis man bliver udsat for en pludselig hændelse, hvor man har været i fare for alvorlig fysisk personskade
• Ved brand, eksplosion eller indbrud i privat bolig eller egen virksomhed
• Hvis man bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom
Der skabes kontakt til krisepsykolog indenfor 3 timer, når det er påkrævet.

Behandling hos zoneterapeut, akupunktør og diætist

Du kan også få dækket behandling hos zoneterapeut, akupunktør og diætist ved et specielt tilvalg. Dansk Sundhedssikring dækker op til 10 zoneterapeut behandlinger pr. kalenderår. Der er ikke krav om henvisning fra egen læge.
Vi dækker for op til 10 akupunkturbehandlinger pr. kalenderår. Der er ikke krav om henvisning fra egen læge.
Dansk Sundhedssikring dækker behandling hos diætist. Der er ikke på forhånd fastlagte kriterier for henvisning til diætist, der skal blot være en lægelig begrundelse for behandlingen.

Plus ved
Dansk Sundhedssikring

• Lægefaglig rådgivning indenfor 24 timer også for kroniske lidelser

• Hurtig undersøgelse med behandlingsgaranti indenfor 10 dage og behandling indenfor 10 dage

• Hjælper dig, når du har brug for det i forbindelse med et helbredsproblem, uanset om det skal løses i privat eller offentlig regi

• Ingen begrænsninger i antal behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog

• Produktet er opdelt i en arbejds- og fritidsrelateret del 

• Ingen krav om lægehenvisning ved brug af zoneterapeut, akupunktør og diætist

• Skadeservice varetages af sygeplejersker

Minus ved  Dansk Sundhedssikring

• Kan Dansk Sundhedsforsikrings læge ikke fastslå videre forløb, skal du forbi egen læge

• Ved brug af fysioterapeut skal der foreligge en lægehenvisning fra egen læge

• Behandleren skal kunne overbevise lægen fra Dansk Sundhedsforsikring om yderligere behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor

• Risiko for at komme til at vente med selve operationen under privat produktet, hvis du er arbejdsdygtig

• Faglige diskussioner på tværs, som kan give udfordringer for patienten i forbindelse med ubegrænset brug af fysioterapi, kiropraktor og psykolog

• Misbrugsbehandling skal tilkøbes for at få adgang til privat behandling* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser