Sundhedsforsikringer.dk

Få tjekket om din sundhedsforsikring passer til din virksomheds behov ved at bestille 3 uforpligtende tilbud via sundhesforsikringer.dk

Få et godt tilbud med det samme

Sundhedsforsikringer.dk

Sundhedsforsikring Sammenligninger Her på Sundhedsforsikring.dk sammenligner vi Dækning, Service, Ydelser og Priser.

Få et godt tilbud med det samme

Sundhedsforsikring.dk

På Sundhedsforsikringer.dk forklarer vi på bedst mulig vis hvad den enkelte Sundhedsforsikring tilbyder.

Få et godt tilbud med det samme

Sundhedsforsikring.dk

Kan din virksomhed spare penge på virksomhedens sundhedsforsikringer, tjek det ved at bestille tilbud via sundhedsforsikringer.dk

Få et godt tilbud med det samme

Sundhedsforsikring.dk

3 uforpligtende tilbud fra 3 forskellige forsikringsselskaber.

Få et godt tilbud med det samme

Dækning på din sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringer.dk har lavet et stort stykke arbejde for at give brugeren et overblik over, hvad de enkelte Sundhedsforsikringer egentlig dækker.

Service inkluderet i din sundhedsforsikring

Kan man overhovedet få fat i sit selskab, når skaden er sket ? Det har Sundhedsforsikringer.dk også kigget på. Hvem har umiddelbart den bedste service?

Ydelser inkluderet i din sundhedsforsikring

Hvilke ydelser er der indkluderet når man køber sig en Sundhedsforsikring? Er fysioterapeut, kiropraktor og psykologdækning med i den viste pris eller kommer det oveni?

Priser på sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringer.dk sammenligner priser fra de forskellige forsikringsselskaber. Vi har på bedst mulig vis prøvet at give brugeren et overblik over, hvilke priser man skal betale i de enkelte selskaber.Sundhedsforsikring i Danmark - pris og produktsammenligning

Forsikringsselskaber med Care produkter for personer med det gule sygesikringskort

Behand-lings garanti
Indenfor
dage

Skatte-
opdelt i erhverv/
fritid %

Rådgivning 24-7
/åbningstid

Visiteres af egen læge og for egen regning

Adgang til behandling i udlandet 

Aktiv brug af offentlig behandling/krav om offentlig 

Frit valg af behandler
/belingssted

Årlig pris pr. medarbejder

Privat pris
/40 år
Stiger med alder

Senior pris
/ 67 år

 dansk

Ja

10/10

Ja

70/30

nej

7.30-20.00

Ja

Norden og Tyskland
begrænset

ja/ja

Ja/nej

1.630

Tegnes ikke

Tegnes ikke

 codan1

Ja

10/10

Ja

50/50

nej

8-16

ja

Norden og Tyskland

Nej/ja

nej

Indivi-

duel tarif

3.486

Ja/5 år

7.611

 danica

Ja

10/10

Ja

35/65

nej

8-16

ja

Kan tilkøbes

ja/ja

nej

2.450

2.850

ja

Udløb 70
 if

Ja

15/15

Ja

35/65

nej

8.30-16.30

 ja

Norden
Udenfor tilkøbes

Nej/nej

nej

2.458

Tegnes ikke

Tegnes ikke

Mølholm

Forsikring

Ja

10/10

Ja

Afhænger af Prod.

ja

8-16

 ja

Norden og Europa

Ja/ja

nej

Indivi-

duel tarif

2.899

Nej ved 65

5.999

Afhængig af alder ved start
 pfa

Ja

10/10

nej

nej

8-16

ja

Ja
begrænset

Nej/ja

nej

1.650

Med pension

4.620

Fra alder 50 år/ja

6.840
 skandi4

Ja

10/10

Ja

35/65

nej
8-16

ja

Norden og Tyskland

Nej/ja

nej

1.950

4.812

Ja/5 år

15.406

Udløb 70
 topdenmark

Ja

10/10

Ja

35/65

ja

8-17

 ja

Norden udenfor begrænset

Ja/ja

Ja/nej

2.550

3.156

Ja

8.401 ved 60 år

Udløb 65
 tryg

Ja

10/10

Ja

30/70

nej

8-16

 ja

Norden og Tyskland

Nej/ja

nej

2.539

3.980

Ja/10 år

11.887

Ja/ 7 år

For alle selskaber gælder at det er standard produktet inkl. dækning for fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Produktet tilbydes via arbejdsgiver og dækker op til 100 ansatte, som dog varierer fra selskab til selskab. Priser under privat og senior er oftest aldersbestemt og kan være betinget af tegning af anden forsikring.  Specifikt dækningsomfang skal findes under de enkelte forsikringsselskaber.

Baggrunden for de valgte spørgsmål:

Vi har spurgt en række erhvervskunder, hvad der var vigtig for dem, når de skulle vælge en sundhedsforsikring til deres medarbejdere. Resultatet ses i skemaet, hvor spørgsmålene er prioriteret efter vigtigheden. Kort kan man konkludere, at kunderne gerne vil have kvalificeret rådgivning og et højt serviceniveau, alle medarbejdere dækket, og prisen er også meget afgørende.

Forudsætninger:

For alle selskaber gælder, at det er standardproduktet inkl. dækning for fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Produktet tilbydes via arbejdsgiver og dækker op til 100 ansatte, hvor det ikke er en del af en pensionsordning. Indholdet i sundhedsforsikringen kan variere en del, men hovedtendensen er den samme. Priser under privat og senior er oftest aldersbestemt og kan være betinget af tegning af anden forsikring.* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser